หญ้าแฝกจํานวนมากเพื่อนําไปปลูกให้คิดถึงเรา ขายหญ้าแฝก และหญ้าแฝก สามารถยึดหน้าดินและช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและนํ้าได้ดี ดินเสื่อมสภาพ หญ้าแฝกทนแดด ทนฝน หญ้าแฝกเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และมีรากยาวอีกด้วย หญ้าแฝกเกาะยึดดินให้มีความแข็งแรง เป็นต้น

ตัวอย่างการปลูกหญ้าแฝก

8888888885555555

การปลูกหญ้าแฝกนั้นจะช่วยกันหน้าดินพังทลาย ปรับความสมดุลของดินเพิ่มขึ้น และหลังๆมา มีเกษตรกรนำหญ้าแฝกไปปลูกในตามภูเขา ตามแม่นํ้า ลําธาร สวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมะม่วง ช่วยทำให้ดินในแปลงเกษตรอุ้มน้ำได้ดี พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรดีขึ้น

ส่วนการปลูกหญ้าแฝกนั้นจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบเต็มพื้นที่ กับ แบบขั้นบันได

  • การปลูกแบบเต็มพื้นที่ เหมาะสำหรับการปลูกบนพื้นที่ราบ ไม่มีสโลป ตก ตารางเมตร ละ 20 ต้น โดยประมาณ
  • การปลูกแบบขั้นได การปลูกหญ้าแฝกลักษณะนี้ เหมาะสำหรับปลูกแนวพื้นที่สโลป เพราะว่าเน้นยึดหน้าดิน กันดินพังทลายเป็นหลัก การปลูกแบบนี้จำเป็นต้องใช้หญ้าแฝกค่อนข้างเยอะ คือง่ายๆเลยครับ ภาษาชาวบ้านๆ (ปลูกถี่ๆ ชิดๆ กันไว้) ห่างกันเมตรละ 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ถึง 100 ต้น ก็ว่ากันไป อันนี้จะได้ผลเร็ว ถ้าเป็นแบบในรูป (ด้านบนสุด) จะให้ผลเร็วมาก