ร้านเราเปิดบริการขายหญ้าแฝก มากกว่า 15 ปี หญ้าแฝกและพันธุ์หญ้าแฝกจํานวนมากสําหรับนําไปปลูกเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของดินและนํ้าได้ หญ้าแฝกนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและยังแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่สุดต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาว  หญ้าแฝกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจึงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีการลดน้อยลง ทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาของการชะล้างพังทลายของดินและนํ้าจึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและที่ผ่านมา ทำให้มีการสืบทอดการปลูกหญ้าแฝก และทำให้ผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการนําหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ต่างๆๆ เช่น นําไปปลูกเพื่อไม่ให้ดินเกิดการพัทลาย และนําไปทําเป็นที่มุงลังค่าให้บ้านอีกด้วยและยังนําใบหญ้าแฝกไปทํานํ้าหอม      

   ใบประกอบพาณิชยกิจ ของเว็บไซต์ ขายหญ้าแฝก.net  เพื่อยืนยันว่า เรามีตัวตนจริง ขายจริง ส่งจริง
ใบทะเบียนการค้า
33506958_1671827282932992_911703853362053120_n
33473160_1671822509600136_5608139656827764736_n

และประโยชน์อื่นๆๆอีกมากมาย ทำให้เรารู้จักประโยชน์ของหญ้าแฝกมากขึ้น และเรายังขายหญ้าแฝกด้วยนะ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินพังทลายยังช่วยการดักตะกอนของดินหญ้าแฝกการขยายแม่พันธุ์คือการนำแม่พันธุ์ของหญ้าแฝกที่มีลักษณะดี นํามาขยายพันธุ์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการปลูกลงดินหรือปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งส่วนการขยายพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝกนั้นก็คือการนำหน่อที่ได้จากการขยายของแม่พันธุ์มาเพาะชำ เพื่อที่จะนำไปปลูกในพื้นที่เตรียมเอาไว้ กล้าหญ้าในถุงพลาสติกที่มีขนาดเล็ก หรือกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือยการดูแลรักษาหญ้าแฝกที่แข็งแรงมาปลูกก็จะได้แนวรั้วหญ้าแฝก จะมีการเจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการเลือกช่วงเวลาปลูกหากเป็นช่วงต้นฤดูฝนจะถือว่ามีความเหมาะสมที่สุด เพราะสภาพของดินที่ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนนั้นจะมีความชุ่มชื้น การดูแลรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยหมักตามแถวหญ้าแฝกก็จะเป็นการช่วยให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น และการปลูกซ่อมแซมในช่วงฤดูฝนจะทำให้ได้แนวรั้วหญ้าแฝกที่แข็งแรง หญ้าแฝกติดง่ายเพราะหญ้าแฝกทนแดดทนฝนไม่ต้องดูแลมากปล่อยให้หญ้าแฝกโตตามธรรมชาติจะดีกว่า

3188

หญ้าแฝก สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าแฝกที่หลายคนไม่เคยรู้

แน่นอนว่าถ้าหากพูดถึงหญ้าแฝก หลายคนก็คงจะคิดว่าปลูกเอาไว้เพื่อคุมหน้าดินเพียงเท่านั้นและเป็นพืชตกแต่งตามขอบริมทางที่ใกล้กับแม่น้ำ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลข้อดีในรูปแบบบางส่วนกับการใช้ประโยชน์โดยรวมเพียงเท่านั้น ซึ่งอันที่จริงแล้วสายพันธุ์หญ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลายคนคิดเอาไว้หลายเท่าตัวเลยทีเดียว โดยเฉพาะสายพันธุ์ในปัจจุบันถ้าหากแยกย้ายออกมาแล้วนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้

สายพันธุ์ที่เด่น ๆ ของหญ้าแฝก

  • สายพันธุ์หญ้าแฝกสงขลา 3

ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว และมีคุณสมบัติทั้งช่วยในการดูแลหน้าดิน และดูแลสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็น

พันธุ์หญ้าแฝกสงขลา 3 สายพันธุ์ทรงคุณค่ามีสรรพคุณดี

แน่นอนว่าหญ้าแฝกสายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับทางภาคเหนือ ภาดอีสานและภาดใต้ ลูกค้นยมนําไปปลูกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ปลูกตามขอบบ่อ ตามรีสรอท์ ตามภูเขา และอื่นๆ หย้าแฝกเป็นสินค้านิยมสูงมาก เหมาะสําหลับปลูกพื้นที่ตามประเทศไทย แถมเป็นโครงการหลวงอีกด้วย

หญ้าแฝก สายพานหญ้าแฝกที่มีรากยึดเกาะได้อย่างยอดเยี่ยม

ไม่สามารถมองข้ามได้เลยเกี่ยวกับสายพันธุ์หญ้าแฝก สายพันธุ์นี้สามารถยึดเกาะพื้นผิวบริเวณริมตลิ่งหรือแม้กระทั่งบริเวณภูเขาได้อย่างยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าสามารถช่วยป้องกันหน้าดินสไลด์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความนิยมสูงในการปลูกไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาทางด้านหน้าดินสไลด์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน และในข้อมูลงานวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีกล่าวไว้ว่า หญ้าแฝกสายพันธุ์ชนิดนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งได้เช่นเดียวกัน สามารถคุมหน้าดินได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว

สรุปเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจ

หญ้าแฝก สายพันธุ์เหล่านี้มีทั้งประโยชน์ และคุณหลากหลายด้านที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งถ้าหากคุณสนใจที่จะมีไว้ครอบครองภายในบ้าน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ บอกได้เลยว่ามี

ประโยชน์หลายแง่มุมเลยทีเดียว บอกเลยว่าไม่ควรพลาดในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรง